Kathrein Solutions GmbH och dess integrationspartner tillhandahåller nyckelfärdiga AutoID-lösningar inklusive hårdvara, programvara, tjänster och support. Kathrein och dess integrationspartner stöder kunderna i tillämpningar för logistik, industriell automatisering, hälsovård och fordonsidentifiering, från det första konceptbeviset fram till genomförandet av go-live.

Möjligheten att erbjuda alla nödvändiga komponenter och verktyg från en enda källa gör att vi kan ge våra kunder de mest kraftfulla lösningarna. Från visualisering av spårning och spårning till att sömlöst införliva alla typer av identifieringsteknik - inklusive lösningar som streckkodsläsare, aktiva RFID-system och teknik för bredbandsnätverk - kombinerar vi de bästa lämpliga funktionerna och skapar gränssnitt med alla typer av ERP-system.