698-4000 MHz Omni MiMo Antenna 3.5 dBi

Low PIM MiMo antenna for pole installation